#visie

5-daagse van de groei

200 experts wisselen 5 dagen lang ideeën uit bij Voka

9 tot 15 december 2020

Praktische info
Terug naar overzicht

200 experts wisselen 5 dagen lang ideeën uit bij Voka

13 thematische discussies en gesprekken met ruim 200 zeer diverse deelnemers op 5 dagen tijd, dat is de Vijfdaagse van de Groei van Voka.

Voortbouwend op het Plan Samen Groeien dat de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka begin september voorstelde, wordt nu gedebatteerd en concreet inhoud gegeven aan de plannen om van Vlaanderen een Europese topregio te maken tegen 2030.

“Vlaanderen heeft het potentieel en de ambitie om tot de Europese top te behoren. Om dat te bereiken, moeten we niet alleen het bedrijfsleven maar de hele samenleving in beweging krijgen. Daarom is het Plan Samen Groeien ook opgesteld als een open invitatie om hieraan mee te werken. Deze Vijfdaagse toont aan dat er een grote bereidheid is om hier gezamenlijk aan mee te werken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Van 9 tot 15 december 2020 zijn we met meer dan 200 bedrijven en stakeholders (experts, politici, milieubeweging, jongeren,…) in gesprek gegaan: om onze visie uit te dagen, te verrijken en er een breed draagvlak voor te creëren.

De highlights van de verschillende sessies zijn hier na te lezen.

In 2021 gaan we met de lessen uit deze discussies verder aan de slag en willen we nieuwe initiatieven ontwikkelen om samen te groeien. Volg dit verder op en werk met ons mee verder aan Plan Samen Groeien.

Meer weten
over deze activiteit?
Bezoek de website