Terug naar overzicht

Duurzaamheid

Beperkt

Aandeel groene energie

6.9 74.6
6.9

Vlaanderen

44

Referentie

Legende:

Aandeel energie uit hernieuwbare bronnen, in %.

Recente Cijfers: 2019

bron: Eurostat

Emissies

62 120
89

Vlaanderen

85

Referentie

Legende:

Broeikasgasemissies (in CO2 equivalent), met basisjaar 1990.

Recente Cijfers: 2018

bron: Eurostat

Emissies nieuwe personenwagens

60 133
122

Vlaanderen

101

Referentie

Legende:

Gemiddelde co2-emmissies nieuwe personenwagens, in gram per kilometer.

Recente Cijfers: 2019

bron: Acea