"Kennisdeling tussen generaties is cruciaal voor een gezonde maatschappij"
Adrien Brugge
#duurzaam

Intergeneratie contacten en kennisdeling vergroten

Beschrijf in één zin waarover je idee gaat

De babyboomers verlaten massaal de arbeidsmarkt. Velen van hen zoeken naar mogelijkheden om toch sociaal en economisch actief te blijven en hun kennis en ervaring te delen met de jongere generaties.

Wat betekent gezonde groei voor jou en wat mogen we daarbij niet uit het oog verliezen?

Met alle kennis en middelen die in onze maatschappij aanwezig zijn, is het cruciaal om niemand achter te laten of te vergeten.

Een gezonde maatschappij zorgt ervoor dat iedereen een comfortabel, gezond en veilig leven kan leiden en recht heeft op gezondheidszorg, gezond wonen en onderwijs.

Wie ben je en waar wil je naartoe met jouw idee?

Ik ben zelf 68 jaar en blijf actief in business als ICT strategy consultant (voor KMO's en overheden), blijf studenten begeleiden en promoot levenslang leren.

In mijn job treed ik vaak op als mediator, als bruggenbouwer. Naar mijn idee ontbreekt het in de samenleving een heel stuk aan bruggen en connecties, specifiek tussen verschillende generaties. Ik wil dan ook een voorbeeld geven van gezonde intergenerationele interactie, wat een meerwaarde kan betekenen voor onze maatschappij.

"Kennisdeling tussen generaties is cruciaal voor een gezonde maatschappij"
Waarom heb je beslist om die richting uit te gaan? Welke stappen heb je reeds gezet?

Mijn leeftijd is een punt waarop veel mensen met pensioen gaan. Mijn vrouw en ik zijn echter nog heel actief met verschillende professionele projecten. Maar wat ik vaak rond mij zie, is dat men bij het stopzetten van zijn of haar loopbaan ook gaandeweg als het ware 'loskoppelt' van een groot deel van de maatschappij. Dat betekent ook dat het moeilijker is voor die personen om nog begrip op te brengen voor actualiteiten en de nodige renovaties binnen de maatschappij. 'Vroeger deden we het zo', hoor je dan vaak. Maar was het vroeger beter? Nee, meestal niet. Het was anders!

Ik vind dit een schrijnende evolutie, want zo verliezen we interessante personen die niet meer actief deelnemen aan de samenleving. Een sociale mix behouden is belangrijk voor een gezonde maatschappij.

Ik probeer dit al een paar jaar in mijn eigen leven te realiseren, bijvoorbeeld door een samenwerking met Howest. Daar begeleid ik studenten. Zij leren van mij, en ik krijg energie van hen. Ik draag dit gedachtegoed ook volop mee uit via sociale media, via Freelancers in Belgium, ben beschikbaar voor mentoring en deel zoveel mogelijk mijn ervaringen.

Wat zijn de concrete doelstellingen van jouw idee en hoe plan je die aan te pakken?

Meer mensen op pensioenleeftijd een sociaal, maatschappelijk doel geven. En dat hoeft zeker niet fulltime te zijn; het draait om de kennisdeling, een samenwerking, het bijdragen aan een project, een klankbord zijn, luisteren en eventueel wat handvaten geven waarmee de ander weer aan de slag kan.

Enerzijds moeten de mensen daartoe gemotiveerd worden, anderzijds moeten bedrijven er ook voor open staan om dergelijke samenwerkingen aan te gaan. Maar ik ben zeker dat er een win-win in zit.

De grootste uitdaging is dan ook: een kader creëren waarin verschillende generaties van elkaar kunnen leren. Want eens er een sfeer van vertrouwen is, kan kennis vloeien. En het is daar dat ideeën ontstaan, dat begint bij communicatie. Er is dringend een platform nodig voor de matchmaking hierin.

Wanneer is jouw idee geslaagd?

Als ouderen het gevoel hebben dat zij nog iets kunnen bijdragen aan de samenleving (in plaats van 'aan de kant gezet' te worden), en wanneer we een samenleving hebben waarin mensen (alle leeftijden!) waarde & waardering kunnen geven én krijgen.

____________________________________________________________________________________________________

Heb jij ook een concreet plan of sterke visie om onze maatschappij op een duurzame, gezonde of digitale manier te laten groeien? Deel jouw idee en kom in contact met potentiële partners die je hierbij kunnen ondersteunen.