"Economische én ecologische voordelen kunnen hand in hand gaan, daar ben ik van overtuigd."
Bart Glabbeek
#duurzaam

Burgers én overheid moeten investeren in duurzame, lokale kringlopen van groene energie

Beschrijf in één zin waarover je idee gaat

Just an idea, vooralsnog zonder verder onderzoek: zonnepanelen voor iedereen (eventueel zorgen voor financiering via de overheid voor lage/midden inkomens). Vervolgens overproductie van energie lokaal/regionaal opvangen met waterstofproductie of batterijen (bij. virtueel gekoppelde thuisbatterijen) om overbelasting infrastructuur te vermijden (piekmomenten oplossen). Daarmee vervolgens elektrisch vervoer (wagen, spedelec, e-fiets) promoten in de buurt, samen met deelwagen. Een eigen kringloop van energie!

Wat betekent gezonde groei voor jou en wat mogen we daarbij niet uit het oog verliezen?

Investeren in duurzame energie en in circulaire economie waarbij diensten worden ontwikkeld die vooral inspelen op gebruik in plaats van op bezit. Dit verschaft toegang tot vele diensten (of producten in vorm van diensten) aan meer mensen dan vandaag.

Daarbij mag de lange termijn visie niet uit het oog worden verloren. We moeten durven investeren in zaken die zichzelf terugbetalen of zelfs opbrengen op de middellange termijn, bijv. groene energie, windmolenparken, zonnepanelen (via privé), en waterstofproductie (overheid).

Wie ben je en waar wil je naartoe met jouw idee?

Ik ben een creatieve duurzame economist. In mijn microklimaat heb ik geïnvesteerd in goede isolatie (in mijn huis van 1894) en verluchting, zonnepanelen, elektrische wagen en fiets. Deze investeringen hebben zichzelf inmiddels vele malen terugbetaald en mijn ecologische voetafdruk is merkbaar gedaald. Economie en groen gaan dus echt wel samen!

Waarom is dit vooralsnog niet voor iedereen mogelijk? Mijns inziens omdat men eerst moet investeren, om dan na 10 jaren de vruchten te kunnen gaan plukken. Zo'n investering kan niet altijd (geen middelen beschikbaar) of is niet toegankelijk (geen lening).

Op microniveau wil ik: iedereen overtuigen te investeren en dit toegankelijker te maken (investering door de burger, eventueel ondersteund door overheid met bijv. borgstelling, huurkoop, of andere formule waarbij lagere inkomens tegemoet gekomen worden).

Op macroniveau wil ik: investeren in het managen van piekmomenten van opwekking (investering door de overheid/privé-overheid samen).

"Economische én ecologische voordelen kunnen hand in hand gaan, daar ben ik van overtuigd."
Waarom heb je beslist om die richting uit te gaan? Welke stappen heb je reeds gezet?

Ik zie vele spelers op de markt (energieleveranciers, netwerkbeheerders, leveranciers zonnepanelen, batterijen, etc.), maar ik mis een gezamenlijke visie die duidelijk aan de burger kan worden uitgelegd en hem kan overtuigen te investeren in zijn toekomst en er zelfs economisch beter van te worden.

Ik ben dit volop aan het verkondigen en op zoek naar de volgende stappen.

Wat zijn de concrete doelstellingen van jouw idee en hoe plan je die aan te pakken?

Een betere wereld/België..!

Een organisatie zoals VOKA zou een platform kunnen bieden om samenwerkingen tot stand te brengen tussen de nodige spelers voor deze plannen.

Wanneer is jouw idee geslaagd?

Mijn missie is geslaagd als we allen onze energiebehoeften kunnen invullen met duurzaam opgewekte energie, liefst in een zelfbedruipend systeem.

____________________________________________________________________________________________________

Heb jij ook een concreet plan of sterke visie om onze maatschappij op een duurzame, gezonde of digitale manier te laten groeien? Deel jouw idee en kom in contact met potentiële partners die je hierbij kunnen ondersteunen.