"Communicatie kan helpen om de transitie naar duurzaamheid te versnellen"
Bonka Circus
#duurzaam

Bonka Circus maakt content met een meerwaarde

Beschrijf in één zin waarover je idee gaat

Een positieve impact op onze samenleving nalaten door de maatschappelijke meerwaarde van bedrijven en organisaties tastbaar maken via creatieve content en communicatie.

Wat betekent gezonde groei voor jou en wat mogen we daarbij niet uit het oog verliezen?

De tijd is rijp voor verandering. Onze economie is aan het shiften van puur winstgevende factoren naar meer duurzame doelen. Mensen zijn in toenemende mate bewust bezig met iets terug kunnen geven aan de maatschappij, op professioneel ofwel privé vlak. Alleen op die manier kunnen we een positieve verandering teweeg brengen. En daar willen wij als communicatiebureau een rol in spelen.

Purpose kan in je DNA zitten zoals bij ons, maar daarnaast heb je een concreet actieplan nodig om daadwerkelijk iets te bereiken. Je kan hoeft niet alles om te gooien op één dag, maar het draait om die transitie.

Erover praten met partners helpt ook om je plannen in stroomversnelling te krijgen. In gesprek kwamen we er bijvoorbeeld achter dat sommige van onze leveranciers eigenlijk al heel ver staan op vlak van duurzaamheid. Andersom zijn wij ook al een hefboom voor verandering geweest voor bepaalde partners en leveranciers. Communicatie is dus key!

Wie ben je en waar wil je naartoe met jouw idee?

Bonka Circus is een purpose driven communicatiebureau: wij zetten communicatie in for the better. We werken zowel voor commerciële bedrijven als non-profit organisaties en helpen hen om hun maatschappelijk doel te communiceren naar een breed publiek. Daarmee willen we vooral voor verbinding zorgen, mensen samenbrengen en engageren om een positieve impact te realiseren in de wereld.

We werken vaak voor klanten die een duidelijke maatschappelijke meerwaarde hebben (op vlak van welzijn, klimaat, onderwijs, mobiliteit, ….) zoals Ecover of de Kringwinkel. Daarnaast werken we ook graag samen met bedrijven die de transitie naar duurzaamheid willen maken. De rode draad is altijd dat we samen gaan voor een positieve duurzame bijdrage aan de maatschappij.

"Communicatie kan helpen om de transitie naar duurzaamheid te versnellen"
Waarom heb je beslist om die richting uit te gaan? Welke stappen heb je reeds gezet?

Mensen willen een zinvol leven leiden. Maar ook meer en meer bedrijven kiezen er bewust voor om zich te focussen op dingen die er echt toe doen, omdat maatschappelijke meerwaarde in hun DNA zit, of omdat ze met een project hun steentje willen bijdragen.

Waarom dan inzetten op communicatie? Wel, enerzijds omdat we merken dat consumenten op zoek zijn naar bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Anderzijds zijn heel veel bedrijven al goed bezig met hun maatschappelijk oogmerk, maar vaak zijn consumenten daar niet van op de hoogte. Wij willen die bedrijven helpen om hun realisaties, ambities en actieplannen te communiceren naar een groter publiek.

Wat zijn de concrete doelstellingen van jouw idee en hoe plan je die aan te pakken?

Met onze campagnes willen we consumenten verbinden met de bedrijven, en daarmee zorgen dat zij bewuste, duurzame keuzes kunnen maken. Ook willen we andere bedrijven inspireren om met duurzaamheid aan de slag te gaan en in te zetten op positieve maatschappelijke impact.

Duurzaamheid beslaat vele domeinen, wat het uitdagend maakt maar ook enorm boeiend. Een van de doelstellingen is verbindend zijn in al die domeinen, in een tijdsgeest waarin eigenlijk ook veel polarisatie is. Voor ons is het dan ook belangrijk om verschillende projecten te onderhouden en voor evenwicht te zorgen in communicatiecampagnes voor nonprofit én profit. Een commercieel bedrijf heeft op een andere manier impact op duurzaamheid dan een organisatie met maatschappelijk oogmerk, maar kan zeker een belangrijke bijdrage leveren.

Ook is samenwerken echt cruciaal. De tijd van alles afschermen, het protectionistische, is allang voorbij. Door te verbinden via duurzame partnerships en samen te werken kunnen we veel meer bewerkstelligen.

Wanneer is jouw idee geslaagd?

Wij zijn blij als een campagne meetbaar een positieve impact heeft gehad. Dat is onze drijfveer en geeft ons goesting om daarop in te blijven zetten, want het is natuurlijk ook nooit af. Er blijven zich nieuwe uitdagingen en kansen om te groeien voordoen. Het is ontzettend motiverend om te zien dat vandaag de dag al veel bedrijven en organisaties inzetten op een duurzame werking, maar dat er ook nog veel progressie te maken is. Wij willen ons steentje bijdragen door positieve, wervende verhalen daarvoor te creëren.

____________________________________________________________________________________________________

Heb jij ook een concreet plan of sterke visie om onze maatschappij op een duurzame, gezonde of digitale manier te laten groeien? Deel jouw idee en kom in contact met potentiële partners die je hierbij kunnen ondersteunen.

Meer weten
over dit project?
Bezoek de website