"Iedereen heeft baat bij een duurzame toekomst én draagt er ook een verantwoordelijkheid voor."
DHL (Supply Chain Benelux)
#duurzaam

DHL draagt haar duurzame verantwoordelijkheid met verve

Wat betekent gezonde groei voor jou en wat mogen we daarbij niet uit het oog verliezen?

“DHL is een van de grootste logistieke dienstverleners in de Benelux. Dat betekent dat we ook een hele significante bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld En dat begint bij het zetten van ambitieuze duurzaamheidsstandaarden. Het belangrijkste daarbij is de samenwerkingen die we aangaan in onze distributieketen: met onze transporteurs, onze klanten, onze sectorgenoten, ... Want we hebben een gezamenlijke uitdaging: hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze wereld leefbaar blijft? Het belangrijkste daarvoor is in gesprek blijven met degenen waar wij direct en indirect een impact op hebben.”

“Andersom worden wij ook vaak gevraagd om mee te schuiven aan tafel voor overleg of het bedenken van duurzame logistieke oplossingen, bijvoorbeeld door gemeentes op vlak van cityplanning. Want samen groeien moet je écht samen doen.”

Wie ben je en waar wil je naartoe met jouw idee?

“De wereld heeft zichzelf in de klimaatakkoorden als doel gesteld op de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden Celsius. Als de logistiek dienstverlener voor de wereld verplicht ons dit om duurzaam te zijn. Ons doel wereldwijd is het om in 2050 emissieloos te zijn.. Dat doen we in verschillende stappen en op vele vlakken zoals het reduceren van CO2 in vervoersmiddelen en magazijnen en het compenseren waar dat (nog) niet kan. Ook duurzaam handelen van the first tot the last mile, groene oplossingen in sales aanbieden alsook een Go Green training & certificatie voor onze medewerkers.”

“We zijn een grote speler op de markt, en daarmee is het ook onze plicht om in te zetten op duurzaamheid. Niet alleen op vlak van klimaat, maar ook als maatschappelijk verantwoorde onderneming. Dat gaat over bijvoorbeeld betrokkenheid van onze werknemers bij het bedrijf of het delen van onze kennis en middelen in geval van rampen.”

"Iedereen heeft baat bij een duurzame toekomst én draagt er ook een verantwoordelijkheid voor."
Waarom heb je beslist om die richting uit te gaan? Welke stappen heb je reeds gezet?

“Momenteel zijn we bezig met de bouw van twee nieuwe warehouses, één in Nederland en één in België. Daar zetten we volop in op duurzame certificering, van de bouw en aanlevering materialen tot de impact van het gebouw op lange termijn. Wij willen daarbij minimaal het certificaat ‘excellent’ behalen – dat is onze standaard.”

“Dit jaar hebben we twee Lean & Green sterren behaald. Die sterren beoordelen hoe jij je als logistieke dienstverlener verhoudt tot de markt op vlak van duurzaamheid. Concreet gaat dat over de CO2-uitstoot per km & pallet. Het is een externe bevestiging dat we daadwerkelijk goed bezig zijn. We kunnen daarbij ook veel leren van andere best practices, en dat helpt bij het krijgen van perspectief en het behouden van je koers.”

“Daarnaast hebben we een GoGreen certification programma. Dat is een training voor medewerkers om bewust te worden van welke impact klimaatverandering op jou persoonlijk heeft. De training biedt handvaten om tijdens het werk actief bij te dragen aan onze duurzame strategie, toegespitst op verschillende functies. In de warehouses zijn dat hele praktische zaken; op vlak van sales zijn dat bijvoorbeeld manieren om je klanten te helpen een groene keuze te maken.”

“Het meest waardevolle is dat men hierdoor zelf meer gaat nadenken over veranderingen en verbeteringen in de dagelijkse bezigheden. Vanuit de sites komen bepaalde opportuniteiten of best practices bovendrijven, die we perfect kunnen uitbreiden naar andere regio’s.

Wat zijn de concrete doelstellingen van jouw idee en hoe plan je die aan te pakken?

"Een concrete uitdaging die nu prioriteit heeft bij ons, is het zoeken naar alternatieven. Dat houdt in: nagaan of de dingen die we nu doen wel toereikend zijn voor het bereiken van onze doelstellingen. We zijn bezig met een pilot om een breder assortiment van verpakkingen te testen. Dat doen we op de vloer: met onze warehousemedewerkers, onze transporteurs, onze klanten en in de bijbehorende omgeving en tijdsdruk. Daarbij vragen we altijd zoveel mogelijk feedback en doen de nodige iteraties."

"Daarnaast is de grootste uitdaging eigenlijk zorgen dat onze duurzame cultuur effectief doordringt en uiting vindt bij al onze medewerkers. Want uiteindelijk draait duurzaamheid om mensen: wij moeten ervoor zorgen dat we iets doen. De juiste omkadering en training bieden helpt; maar het succes hangt volledig af van de toepassing in de praktijk."

Wanneer is jouw idee geslaagd?

“Wanneer we echt kunnen spreken van een duurzaam DNA in ons bedrijf. Duurzaamheid heeft uiteindelijk een impact op iedereen, en daarom hebben we ook echt iedereen nodig om eraan te werken. En het is ook nooit helemaal klaar. De doelstellingen van 2050 liggen nog veraf en zijn ambitieus. Om die te behalen, loont het om praktische tussentijdse doelen te stellen. En als we die behalen, willen we die successen ook zeker vieren. Dat levert namelijk weer de motivatie op om verder te gaan. We geven er ook graag ruchtbaarheid aan, want communiceren over behaalde doelen kan weer nieuwe connecties of samenwerkingen opleveren!”

____________________________________________________________________________________________________

Heb jij ook een concreet plan of sterke visie om onze maatschappij op een duurzame, gezonde of digitale manier te laten groeien? Deel jouw idee en kom in contact met potentiële partners die je hierbij kunnen ondersteunen.

Meer weten
over dit project?
Bezoek de website