"Ik wil iedereen die mee wil kansen geven: een job, carrièrekansen en uitzicht op een betere toekomst."
BeCode Brussel
#digitaal

De droom van Karen Boers, BeCode

Beschrijf in één zin waarover je idee gaat

Iedereen die mee wil kansen geven. Met BeCode kunnen we mensen die wegdrijven naar de rand van de samenleving terugduwen naar het ‘normaal’ leven: een job, carrièrekansen en uitzicht op een betere toekomst.

Wie ben je en waar wil je naartoe met jouw idee?

“Ons publiek zijn laaggeschoolden, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een autismespectrumstoornis… We geven hen geen klassiek onderricht want daar knappen ze op af. Ook mijn tieners thuis rollen met hun ogen als ze Frans moeten leren. Wij houden onze mensen voortdurend het doel voor ogen: een toffe job.”

“BeCode organiseert zeven maand opleiding in programmatuur, gevolgd door drie maanden stage in de geïnteresseerde bedrijven. Dat zet de deur open naar een job. Op die manier vulden al meer dan 600 vacatures in bij bedrijven als IBM, Accenture, alle sectoren die een digitale transformatie door moeten zoals media, banken, gezondheidssector… Onze studenten kunnen pur sang developers worden, mensen die code schrijven of controleren, of digitale marketeers, … Met een basisopleiding van één jaar kan je al een heel eind springen.”

"Ik wil iedereen die mee wil kansen geven: een job, carrièrekansen en uitzicht op een betere toekomst."
Waarom heb je beslist om die richting uit te gaan? Welke stappen heb je reeds gezet?

Na de aanslagen in Brussel, dacht ik: ‘Wat doen we nu? Verder verzuren of gaan we aan de slag?’ Ik had al ervaring met een verleden in de begeleiding van starters, daarom was de stap klein om BeCode op te starten: een niet-klassieke vorming die digitaal talent opspoort en opleidt…

Wat zijn de concrete doelstellingen van jouw idee en hoe plan je die aan te pakken?

De idee dat iedereen in ons onderwijssysteem dezelfde kansen krijgt en tieners die kansen alleen maar moeten grijpen, klopt niet. Kijk gewoon naar de thuissituatie. Van de kinderen die opgroeien in een sociale woning haalt 90% géén diploma secundair onderwijs. Dat is een onthutsend cijfer. We evolueren in dit land naar een onderwijs waar 30% van de kinderen uitstroomt zonder middelbaar diploma. Die schrijven zich dus ook niet in bij de hogescholen. Ze blijven zonder diploma’s achter.”

“We stappen zelf naar OCMW’s, naar Fedasil, naar woonblokken van sociale huisvesting. We organiseren in de cafetaria een workshop, over robotten die het gras afrijden – en de programmatuur die erin zit. De interesse is groter dan je zou verwachten. Eén persconferentie over onze plannen om een opleiding in artificiële intelligentie te starten, was goed voor 300 aanvragen.”

Wanneer is jouw idee geslaagd?

In de drie jaar dat we bestaan, kregen we al 4.000 aanvragen. We hebben nog maar een kwart kunnen helpen. We werken met wachtlijsten, bij gebrek aan meer middelen.

Duizend deelnemers gingen reeds van start, in vijf steden. Daarvan vonden meer dan zeshonderd deelnemers binnen het half jaar een job en de vraag vanuit de bedrijfswereld is daarmee allerminst verzadigd. Er komen massa’s vacatures op ons af en corona heeft de digitalisering alleen maar in een hogere versnelling gezet. Het zou mooi zijn mochten we in de toekomst iedereen die mee wil de kans kunnen geven een opleiding te volgen, zonder wachtlijsten.

____________________________________________________________________________________________________

Heb jij ook een concreet plan of sterke visie om onze maatschappij op een duurzame, gezonde of digitale manier te laten groeien? Deel jouw idee en kom in contact met potentiële partners die je hierbij kunnen ondersteunen.