"Wat ik wil, is werknemers en werkgevers terug dichter bij elkaar brengen."
VDAB Brussel
#visie

Luc Cortebeeck, VDAB

Beschrijf in één zin waarover je idee gaat

In een wereld die onderhevig is aan crisissen, zoals de klimaatcrisis of de economische schok ten gevolge van het coronavirus, moeten we net zoveel aandacht hebben voor welzijn als voor welvaart.

Wat betekent gezonde groei voor jou en wat mogen we daarbij niet uit het oog verliezen?

Inzetten op de relatie tussen werkgever en werknemer. Wanneer we dat niet doen, dan mis je een deel van het veld. Politici moeten heel belangrijke beslissingen nemen, en ik wil benadrukken dat die beslissingen zowel het economische als ons welzijn ten goede moet komen. Als niet die beide aspecten in het oog worden gehouden, dan verliezen we de basis van een gezonde samenleving.

Wie ben je en waar wil je naartoe met jouw idee?

Ik ben voorzitter van de VDAB Vlaanderen. Wat ik wil, is werknemers en werkgevers terug dichter bij elkaar brengen. Iedereen moet zijn belang kunnen formuleren en in overleg samenbrengen.

"Wat ik wil, is werknemers en werkgevers terug dichter bij elkaar brengen."
Wat zijn de concrete doelstellingen van jouw idee en hoe plan je die aan te pakken?

Een groeiend aantal werknemers is teruggevallen op een inkomen dat hen niet toelaat in levensonderhoud te voorzien. Niet enkel vanuit economisch maar ook vanuit sociaal oogpunt, vormt arbeid een essentiële factor in maatschappelijk welzijn en stabiliteit. VDAB kan daarin functioneren als een onmisbare schakel.

Wanneer is jouw idee geslaagd?

Het plan is geslaagd wanneer we mensen die nu in financiële onzekerheid leven, kunnen matchen aan bedrijven die willen investeren in menselijk kapitaal.

____________________________________________________________________________________________________

Heb jij ook een concreet plan of sterke visie om onze maatschappij op een duurzame, gezonde of digitale manier te laten groeien? Deel jouw idee en kom in contact met potentiële partners die je hierbij kunnen ondersteunen.

Meer weten
over dit project?
Bezoek de website