"1 euro investeren in het welzijn van je mensen, verdient zichzelf 3 tot 4 keer terug."
Mensura
#gezond

"Welzijn op het werk is deel van employer branding"

Beschrijf in één zin waarover je idee gaat

Aandacht hebben voor welzijn op het werk: volgens Dr. Gretel Schrijvers van Mensura kan en moet het nog meer een evidentie worden. Niet alleen omdat het een wettelijke verplichting is, maar vooral omdat het loont voor je medewerkers én voor je bedrijf.

Wat betekent gezonde groei voor jou en wat mogen we daarbij niet uit het oog verliezen?

Gretel Schrijvers is arbeidsarts van opleiding. Ze is algemeen directeur van Mensura EDPB en voorzitter van het directiecomité van de Groep Mensura. Als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming wil Mensura natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven als het gaat over welzijn op het werk. “Onder het motto ‘walk the talk’ hanteren we het principe dat we alle diensten en producten die we aan klanten aanbieden, zelf testen. Onze medewerkers krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om een medische check-up te laten doen. We organiseren ook allerlei workshops, bijvoorbeeld rond gezonde voeding en rond telewerk. En met ‘Keep Moving’ lanceerden we in samenwerking met onze partner Energy Lab de Mensura Vitality Challenge."

"Omdat we de afgelopen tijd nog meer dan anders aan het scherm gekluisterd waren, is het nog belangrijker geworden om te bewegen. Tegen eind 2021 willen we met al onze medewerkers 10 keer rond de wereld gestapt zijn. Als we dat doel halen, schenken we een som geld aan KickCancer.”

Het zijn maar enkele voorbeelden van acties die Mensura neemt. Ook voor klanten is het aanbod van Mensura veel breder dan wat wettelijk verplicht is. “De basis van onze dienstverlening is medisch toezicht en risico-analyses van werkposten”, legt Schrijvers uit. “Maar daarnaast begeleiden we ondernemingen en hun medewerkers op het vlak van vitaliteit, psychisch welzijn, bewegen, stresspreventie, voeding,… Naar aanleiding van corona hebben we voor leidinggevenden ook heel wat opleidingen georganiseerd over het remote begeleiden van medewerkers en rond hoe je ook op afstand contact kan houden met je team”, vertelt ze.

Wie ben je en waar wil je naartoe met jouw idee?

Natuurlijk had corona niet alleen een grote invloed op de werking van de klanten, maar ook van Mensura zelf. “Ik onderstreep graag even dat alle Externe Diensten zeer snel geschakeld hebben. Dat zit in ons DNA. We zijn bij Mensura in één weekend tijd overgeschakeld naar telewerk. Tegelijk hebben we onze dienstverlening 100% voortgezet, zonder één dag technische werkloosheid. Veel van onze artsen en verpleegkundigen zijn bovendien ingezet voor testing, contacttracing en vaccinatie. Zonder dat we daar een euro subsidies voor hebben gekregen.” Het digitale werken uit zich bij Mensura ook in het werknemersportaal dat het ontwikkeld en gelanceerd heeft. “Daarmee kunnen we medewerkers rechtstreeks bereiken. Dat sluit aan bij onze missie: we worden gedreven door onze mensen, en ondersteund door technologie.”

"1 euro investeren in het welzijn van je mensen, verdient zichzelf 3 tot 4 keer terug."
Wat zijn de concrete doelstellingen van jouw idee en hoe plan je die aan te pakken?

Aangezien élk bedrijf gedreven wordt door mensen, is het belang van gelukkige medewerkers niet te onderschatten. “Als medewerkers zich goed voelen, hebben ze goesting om te komen werken en zijn ze productiever. Met positieve en meetbare resultaten willen we aantonen dat welzijn op het werk méér is dan een wettelijke verplichting. 1 euro investeren in het welzijn van je mensen, verdient zichzelf 3 tot 4 keer terug.” Als Schrijvers daarrond een belangrijke tip kan geven, is het deze: “Betrek je mensen bij je acties rond welzijn op het werk. Dan krijg je jouw medewerkers mee; je creëert een draagvlak. En het schept duidelijkheid over de scheiding die zij zelf willen tussen werk en privé.”

Wanneer is jouw idee geslaagd?

Het bewustzijn rond welzijn op het werk is de laatste jaren duidelijk enorm gegroeid. Maar het kan natuurlijk altijd beter”, vindt Schrijvers. “De wetgeving die er is, is voldoende. Daaraan moet niet gesleuteld worden. Ik hoop vooral dat het een evidentie wordt om met het thema bezig te zijn, omdat het zo duidelijk is wat het effect is op een bedrijf en zijn medewerkers (cfr. www.dewinstvanwelzijn.be). Welzijn op het werk is trouwens ook een belangrijk element geworden in je employer branding. Zeker jongere mensen beschouwen de acties daarrond als een deel van hun verloningspakket en de bedrijfscultuur”, besluit Schrijvers.

____________________________________________________________________________________________________

Heb jij ook een concreet plan of sterke visie om onze maatschappij op een duurzame, gezonde of digitale manier te laten groeien? Deel jouw idee en kom in contact met potentiële partners die je hierbij kunnen ondersteunen.

Meer weten
over dit project?
Bezoek de website