"'Cause we are living in a material world and I am a circular girl"
Rozanne Antwerpen
#duurzaam

Het is de hoogste circularitijd volgens Rozanne Henzen

Beschrijf in één zin waarover je idee gaat

Samen naar een circulaire maatschappij door te werken aan onderzoek, bewustzijn & draagvlak.

Wat betekent gezonde groei voor jou en wat mogen we daarbij niet uit het oog verliezen?

Als we net zo doorgaan als de afgelopen 15 jaar, komen we te leven in een wereld van hyperconsumptie, gedreven door eeuwige schaarste en frustratie, met een toename van sociale ongelijkheid. Als we het pad van de circulaire economie volgen, kunnen we nog steeds genieten van overvloed, maar wel met een gedachte van ‘genoeg’.

Consumptie is belangrijk om ons te voorzien van levenskwaliteit en comfort, maar we weten wanneer we voorzien zijn. Bij duurzame consumptie kiezen we ervoor onze spullen langer te gebruiken en beter te verzorgen. Ze zijn niet meer alleen waardevol door hun prijs, maar ook door de manier waarop ze geproduceerd zijn en welke waarde wij eraan hechten.

Daarvoor bedacht ik een nieuwe term: consermeren. Een samenstelling van conserveren (in stand houden; behouden; verduurzamen) en meer (in hogere mate; vaker). Consermeren betekent dus het bewust langer in stand houden van bezittingen; behouden; verduurzamen.

Wie ben je en waar wil je naartoe met jouw idee?

Ik ben Rozanne Henzen, onderzoeker & innovatieconsultant binnen het Sustainable Transformation Lab van de Antwerp Management School. In mijn job, maar ook daarnaast zet ik me constant in voor beweging in de samenleving naar een circulaire economie. Door onderzoek, publicaties maar ook bijvoorbeeld sociale media wil ik meer bewustzijn, begrip en draagvlak creëren voor een circulaire samenleving.

Belgische ministers stelden een lijst op van 21 manieren om een circulair België te realiseren. De Nederlandse overheid streeft ernaar om haar economie 100% circulair te maken tegen 2050. Het blijkt echter dat slechts 5% van de bevolking in de lage landen weet wat een circulaire economie inhoudt. Dat werkt natuurlijk niet: hoe kan je als land of regio compleet circulair worden als het overgrote deel van de bevolking niet weet waar het over gaat?

Om een circulaire economie te kunnen realiseren, hebben we dus grondige verandering nodig. In onze cultuur, in ons gedrag, de manier waarop we consumeren, samenwerken, op vakantie gaan, .... noem maar op. Daarom is het ontzettend belangrijk dat niet alleen de overheid en het bedrijfsleven hierop inzetten, maar dat we dit écht samen doen.

"'Cause we are living in a material world and I am a circular girl"
Waarom heb je beslist om die richting uit te gaan? Welke stappen heb je reeds gezet?

Het begon allemaal met een stage in 2013 waar ik veel leerde over de textielindustrie en de gigantische vervuiling daarvan. Het bedrijf waar ik stage liep, werkte aan een duurzame oplossing voor textieloverschotten. Sindsdien heb ik het idee van circulaire economie niet meer los kunnen laten!

In de jaren daarna nam ik onder andere deel aan de Nationale Denktank (een Nederlands initiatief) over de transitie naar een circulaire economie, deed ik onderzoek naar circulaire logistiek & afvalverwerking voor de textielindustrie, schreef ik een toegankelijk boek als introductie op circulaire economie, werd ik geselecteerd als een van de Duurzame Jonge 100 van 2020 en deel ik regelmatig weetjes, tips & tricks voor een duurzamere samenleving via mijn sociale media en blog.

Wat zijn de concrete doelstellingen van jouw idee en hoe plan je die aan te pakken?

Een circulaire economie kunnen we alleen creëren als iedereen mee doet: overheid, bedrijfsleven, u en ik, wij allemaal. Maar hoe komen we daar, als de meerderheid van de mensen eigenlijk niet precies weet wat het inhoudt? Die vraag probeer ik steeds door middel van een ander initiatief te beantwoorden: door het schrijven van De kleine Circulaire economie voor Dummies, door het beantwoorden van 'Wat is...?-vragen via @reduce.reuse.rznn en in 2020/2021 hopelijk door het ontwikkelen van een spannende serious game voor tieners en jongvolwassenen.

Wanneer is jouw idee geslaagd?

Mijn missie is geslaagd wanneer een circulaire economie en samenleving geen uitdaging of vraagstuk meer is, maar vanzelfsprekend. Dat iedereen op een circulaire manier denkt en handelt, en dat we daarmee samen een duurzame toekomst creëren.

____________________________________________________________________________________________________

Heb jij ook een concreet plan of sterke visie om onze maatschappij op een duurzame, gezonde of digitale manier te laten groeien? Deel jouw idee en kom in contact met potentiële partners die je hierbij kunnen ondersteunen.

Foto's
Meer weten
over dit project?
Bezoek de website