"Een goede balans tussen economie en creatie, daar draait het om."
Gallery Sofie Van De Velde Antwerpen
#visie

Sofie Van De Velde, Gallery Sofie Van De Velde

Beschrijf in één zin waarover je idee gaat

Zoveel mogelijk mensen zin doen krijgen om kunst te verzamelen, dat is onze uiteindelijke missie. Voor jong talent is het niet evident om werk te kunnen tonen aan een breder publiek. Ook hen willen we de kans geven om via onze galerij naar buiten te treden.

Wat betekent gezonde groei voor jou en wat mogen we daarbij niet uit het oog verliezen?

Wij hebben de laatste jaren veel gesproken met verschillende actoren in de kunstwereld, maar ook daarbuiten. Als ik de slotsom daarvan neem, komt het er op neer dat iedereen eigenlijk op een andere manier in die concurrentiële wereld wil staan. Dat is de nood van vele partijen, commerciële én creatieve. Ik denk dat we daarom zoveel mogelijk moeten inzetten op van elkaar leren, en vooral ook moeten inzetten op kruisbestuivingen creëren.

Wie ben je en waar wil je naartoe met jouw idee?

Ik ben galeriste, maar noem mezelf liever onderneemster in kunst. Met Gallery Sofie Van De Velde streef ik naar balans tussen het economische en het creatieve, wat van cruciaal belang is voor een gezonde samenleving.

Mijn zakenpartner Jason Poirier van PLUS-ONE en ik baten samen twee galerijen uit in Antwerpen. De rode draad? Samenwerking. Niet alleen met elkaar, maar ook met andere galerijen in België en Europa.

"Een goede balans tussen economie en creatie, daar draait het om."
Waarom heb je beslist om die richting uit te gaan? Welke stappen heb je reeds gezet?

Slechts 1 op de 30 kunstenaars komt in zijn leven in contact met een galerij. Met ons Wunderwall-project willen wij daar verandering in brengen. Jonge kunstenaars die nog geen galerij hebben, nodigen we uit om werk te tonen. Zo krijgen zij de kans om zowel bij een geoefend publiek als door jonge mensen gezien te worden.

Wat zijn de concrete doelstellingen van jouw idee en hoe plan je die aan te pakken?

We willen de dialoog tussen verschillende actoren in de kunstmarkt opentrekken. Samen met Europese collega’s ontwikkelde ik daarvoor een Code of Conduct. Noem het gerust een soort van samenlevingscontract tussen kunstenaars, kopers en galeriehouders. De code omschrijft welke actoren er meespelen en welke rol zij vervullen. Zo weten jonge kunstenaars aan wiens mouw ze moeten trekken om iets gedaan te krijgen.

Als galerij kunnen wij ook een heel stuk tegemoet komen op vlakken waar normaal subsidies voor worden gegeven. Wij ondersteunen kunstenaars actief in hun kunstenaarspraktijk door mee te investeren. Bijvoorbeeld in boeken, materialen, ... Wij denken dan ook dat een overheid dat soort zaken niet alleen moet dragen, maar dat galerijen daar een een belangrijke meerwaarde kunnen bieden.

Wanneer is jouw idee geslaagd?

Als (jonge) kunst meer zichtbaar wordt, en er balans is tussen het creatieve en het economische aspect van kunst in de samenleving.

____________________________________________________________________________________________________

Heb jij ook een concreet plan of sterke visie om onze maatschappij op een duurzame, gezonde of digitale manier te laten groeien? Deel jouw idee en kom in contact met potentiële partners die je hierbij kunnen ondersteunen.