"We zouden zo veel meer talent aan onze samenleving kunnen laten participeren als we meer oog hebben toegankelijkheidsproblemen."
TolBo vzw
#gezond

Mark Van Assche (TolBo): “We moeten veel breder denken over inclusie”

Beschrijf in één zin waarover je idee gaat

“Ik wil een bijdrage leveren om te komen tot een integraal toegankelijke samenleving, waardoor veel meer talent dan nu een kans krijgt om te participeren. Zorgen voor échte inclusie van mensen met een beperking gaat veel verder dan enkel een hellend vlak aanleggen. Probeer bijvoorbeeld maar eens een zak te sluiten met één hand. Daar heb ik concreet een oplossing voor.”

Wat betekent gezonde groei voor jou en wat mogen we daarbij niet uit het oog verliezen?

“Een investering in toegankelijkheid is een investering in de toekomst. De groep mensen die op dit vlak functiebeperkingen ervaart, is ook veel groter dan algemeen gedacht. Het gaat immers om meer mensen dan de 5 procent met een erkende functiebeperking. Volgens onderzoek kom je zelfs bijna op de helft van de bevolking uit. Probeer bijvoorbeeld maar eens bepaalde winkels binnen te gaan met een rollator of een kinderwagen: dat lukt niet.”

“Er zijn ook missing links waar we aandacht voor vragen. Zo bepaalt de wet dat publiek toegankelijke gebouwen- vanaf een bepaalde grootte- aan bijzondere toegankelijkheidsvoorwaarden moeten voldoen. Het gebouw aan zich kan dan wel aan de wettelijk normen respecteren maar wanneer de weg er naartoe niet of moeilijk bruikbaar is, het aangepast toilet als opslagruimte word gebruikt, dan zijn er heel wat mensen voor wie dat gebouw in de praktijk toch niet toegankelijk is.”

“Ik ben ervan overtuigd dat we veel meer talent aan onze samenleving kunnen laten participeren als we meer oog hebben voor zulke problemen. Er zijn bijvoorbeeld elk jaar 400 jongeren met een functiebeperking die afstuderen aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen. En dat is fantastisch. Maar nadien zien we dat velen van hen toch niet aan het werk gaan, terwijl dat voor hen én voor onze maatschappij een meerwaarde zou zijn.”

Wie ben je en waar wil je naartoe met jouw idee?

“Ik hoop zo snel mogelijk investeerders te vinden zodat ik deze sluiting op de markt kan brengen. Zodra die er komt, is het ook de bedoeling om een percentage van de opbrengst in een tewerkstellingsproject te stoppen voor mensen met een functiebeperking. Het plan is om hiermee 19 voltijdse equivalenten aan de slag te helpen.”

“Daarnaast broed ik ook op plannen om onder meer gebouwen meer toegankelijk te maken door hellende vlakken gemaakt uit legoblokjes. In Duitsland wordt hier al mee geëxperimenteerd. Stel dat je als kind in de speelpleinwerking dit mee helpt te bouwen: dat onthoud je toch je leven lang? Het zou het bewustzijn over deze problematiek een pak groter maken.”

"We zouden zo veel meer talent aan onze samenleving kunnen laten participeren als we meer oog hebben toegankelijkheidsproblemen."
Waarom heb je beslist om die richting uit te gaan? Welke stappen heb je reeds gezet?

“Twee weken na mijn geboorte ben ik in het ziekenhuis beland. Daardoor ga ik zelf met een fysische beperking door het leven. Ook mijn schooltijd verliep niet zoals elke ouder het zich zou wensen. Ik heb namelijk een deel van mijn schoolloopbaan in het buitengewoon onderwijs afgelegd. Uiteindelijk heb ik in 2011 mijn postgraduaat diversiteitsmanagement aan de KUL behaald. Mijn scriptie kreeg de titel 'Hoe kan een lokale investering in toegankelijkheid een investering in de toekomst zijn?!’.”

“Als ervaringsdeskundige heb ik altijd getracht om op eigen initiatief of in een samenwerkingsverband de verschillende aspecten van het leven van personen met een beperking onder de aandacht te brengen van de ruimere samenleving. De vzw TolBo die ik heb opgericht is dus ontstaan vanuit de praktijk. Het is een praktijk van mensen (met en zonder beperking) die samen concreet iets willen doen aan integratie. Mensen die er gewoon willen bijhoren en met elkaar hun doen en laten willen delen.”

Wanneer is jouw idee geslaagd?

“Wanneer ik mijn projecten gerealiseerd krijg en iedereen er zich ook bewust van wordt dat échte inclusie veel breder gaat dan hoe er nu naar gekeken wordt. Ook mensen met een beperking hebben talenten die meer dan ooit maatschappelijk benut moeten worden.”

Meer weten
over dit project?
Bezoek de website