"Wij geloven dat technologie, artificiële intelligentie en digitale tools gebruikt moeten worden om het humane aspect van de geneeskunde terug te brengen."
Tom Antwerpen
#gezond

Tom Van De Putte, medeoprichter Bingli, chatbot voor artsen

Beschrijf in één zin waarover je idee gaat

Wij geloven dat technologie, artificiële intelligentie en digitale tools gebruikt moeten worden om het humane aspect van de geneeskunde terug te brengen. Maar er moet geen vrees zijn noch bij de artsen, noch bij de patiënten dat de arts vervangen gaat worden door computers. Wij menen dat de combinatie van de intelligentie van een computer en de intelligentie van een mens tot betere resultaten zal leiden. Om daarop in te zetten, ontwikkelden we Bingli.

"Wij geloven dat technologie, artificiële intelligentie en digitale tools gebruikt moeten worden om het humane aspect van de geneeskunde terug te brengen."
Waarom heb je beslist om die richting uit te gaan? Welke stappen heb je reeds gezet?

Meer dan de helft van de wereldbevolking is minder dan 4 minuten tijd kwijt als ze een arts zien. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft bewezen dat een consultatie pas kwalitatief is vanaf 5 minuten. Dat wil zeggen dat meer dan de helft van de wereldbevolking geen kwalitatieve consultaties krijgt omwille van tijdsgebrek. We zouden toch op zijn minst die 5 minuten moeten kunnen halen.”

Wat zijn de concrete doelstellingen van jouw idee en hoe plan je die aan te pakken?

Met onze chatbotapplicatie Bingli lossen we het probleem op door 70 tot 100% van de vragen van de arts op voorhand te stellen. Dat geeft als groot voordeel dat zowel de patiënt als de arts beter voorbereid zijn. Daarnaast werken we differentieel diagnostisch. Dat betekent dat we op basis van de antwoorden die de patiënt geeft op onze vragen, potentiële diagnoses berekenen voor de arts, ter voorbereiding van de consultatie.

____________________________________________________________________________________________________

Heb jij ook een concreet plan of sterke visie om onze maatschappij op een duurzame, gezonde of digitale manier te laten groeien? Deel jouw idee en kom in contact met potentiële partners die je hierbij kunnen ondersteunen.