Vlaanderen klaar voor de toekomst?

Hoe stomen we Vlaanderen klaar voor de komende decennia en groeien we naar welvaart en welzijn voor iedereen?

Tijdens de coronacrisis werd duidelijk wat onze zwakkere punten zijn. We kunnen deze ombuigen naar nieuwe kansen. En wel nú.

Samen kunnen we vaak veel meer dan we zelf denken en helpen we Vlaanderen duurzamer, gezonder en digitaler te groeien.

Want gezonde groei is gedeelde groei.

1 Prioriteit gezonde en gedeelde groei

Gezonde en gedeelde groei creëert welzijn en welvaart die duurzaam is en iedereen ten goede komt, over generaties heen.

Voor welvaart

Groei laat bedrijven toe om te investeren en tewerkstelling te creëren. Een groei van 2% kan onze welvaart weer op precorona-traject brengen tegen 2030. We kunnen die 2% groei halen door onder meer 250.000 extra mensen aan het werk te helpen en de productiviteit per werkende te verhogen van 86.000 euro naar 100.000 euro.

Voor welzijn

Gezonde en gedeelde groei leidt tot een hogere levensverwachting: een hoger inkomen geeft toegang tot gezonde voeding, huisvesting, zorg en andere zaken die aan de basis liggen van een hogere levensverwachting en een betere gezondheid.

Voor iedereen

Zonder groei komt er geen extra geld vrij om te herverdelen. Gezonde en gedeelde groei biedt zuurstof en kansen voor iedereen door de gecreëerde welvaart, waarbij we resoluut kiezen voor meer inclusiviteit in de samenleving.

3 Groeidomeinen duurzamer, gezonder en digitaler

Om duurzaam te kunnen groeien focussen we op drie domeinen waarvan we weten dat ze in de toekomst almaar belangrijker zullen worden. We koppelen daaraan voorstellen voor politici, burgers en ondernemers om in elk van die domeinen top te worden. Denk jij mee?

Drie groeidomeinen om het volledige potentieel van Vlaanderen te benutten
About example
 • 1. Slimme duurzaamheid: Green Flanders

  Iedereen duurzamer, daar willen we heen. Een duurzame basisinfrastructuur is noodzakelijk. Woningen moeten gerenoveerd worden. En transport moet zo groen mogelijk zijn voor iedereen. De industrie moet gestimuleerd worden om te innoveren, om zo de groene en circulaire economie aan te voeren.

 • 2. Gezondheid en welzijn: Gezond Vlaanderen

  Een Gezond Vlaanderen bereiken we door meer in te zetten op preventie, datagestuurde zelfzorg en proactiviteit of vroege opsporing. Een slimme en efficiënt versterkte primaire zorg is hier van belang. Net als een geografische selectie van gespecialiseerde centra. We moeten streven naar Onderzoek en Ontwikkeling en een gezondheidsindustrie op wereldtopniveau.

 • 3. Digitale samenleving: Flanders Digital

  Een digitale samenleving zet in op digitale kanalen, nieuwe businessmodellen en relevante regulering. Overheidsdiensten moeten maximaal digitaal aangeboden worden samen met het inzetten op open data en smart city-platformen. Een grootschalige industrie 4.0-strategie en digitale ecosystemen zijn belangrijk. Net als het digitaal talent in het onderwijs en op de werkvloer ontwikkelen.

5 Hefbomen

Om duurzame groei écht samen te realiseren, kunnen we vijf hefbomen inzetten.

"We ambiëren een omgeving waar burgers ondernemingszin tonen en bedrijven investeren om future proof te zijn."
 • Icon innovate 1. Innovatieve en competitieve bedrijven met ambitie

  Scale-ups en start-ups in groeidomeinen zouden eenvoudiger toegang moeten krijgen tot kapitaal en middelen. Investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling en innovatie zijn nodig.
  De 3%-norm moeten we durven overschrijden. Buitenlandse investeringen moeten aangetrokken worden.

 • Icon flexible 2. Een flexibele arbeidsmarkt en modern onderwijs

  Inclusiviteit in het onderwijs en op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol. Activeer inactieven, met extra aandacht voor minderheidsgroepen. En voer flexicurity in, gesteund door een soepele marktwerking en een eenheidsstatuut. Sociaal overleg moet op bedrijfsniveau voorzien worden en op maat van de medewerkers. Ook een geregionaliseerde arbeidsmarkt is noodzakelijk. Ga voor excellent onderwijs met focus op de vaardigheden van de toekomst, ondernemingszin, duaal leren en digitale leervormen. En streef ook naar permanente vorming. Het onderwijslandschap kan nog verder geprofessionaliseerd worden via een betere samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.

 • Icon goal 3. Een doeltreffende sociale zekerheid en fiscaliteit

  Een doeltreffende sociale zekerheid activeert, dekt nieuwe risico’s af (bijvoorbeeld door veranderingen op de arbeidsmarkt), bevordert mobiliteit en beschermt. Een bestaanszeker pensioen voor elkeen zou gegarandeerd moeten worden, onder meer door een uitbreiding van de tweede pensioenpijler. Groei wordt bevorderd door lagere lasten op arbeid en een budgetneutrale verschuiving naar minder groeiverstorende belastingen. Ook een lager en eengemaakt vennootschapstarief en een vereenvoudiging van de personenbelasting zouden hiertoe bijdragen.

 • Icon performance 4. Een performante overheid

  Een performanente overheid fungeert als een rolmodel. Ze is transparant over haar onderbouwde langetermijnvisie, uitgewerkt door experts, en de uitvoering ervan.
  Ze gaat op een efficiënte, KPI-gerichte en wendbare manier te werk. Klantgericht in al haar interacties met burgers en bedrijven. Met het juiste talent aan boord door uitgekiende aanwerving en verdere ontwikkeling.

 • Icon open 5. Een open Vlaanderen

  Vlaanderen moet zich kunnen opwerpen als tophandelsregio binnen de Europese eenheidsmarkt. Ook een sterke export buiten de EU en in groeilanden is belangrijk om Vlaanderen te laten uitgroeien tot een voortrekker van gezonde globalisering.

  Download de folder of download het volledige plan